2019 | Den Babbeleir | Afl. 4

Studiogasten: Keizer Yves Junius & Bierventje Lizard.

2019 | Den Babbeleir | Afl. 3

Studiogasten: Lieve & Lovely.


2019 | Den Babbeleir | Afl. 2

Studiogast: Prins 2019 De Witten.

2019 | Den Babbeleir | Afl. 1

Studiogast: Miss Bette 2019 Wendy.